• تمدید-مهلت-تسهیلات-دهی-واحدهای-تولیدی-25/5/95

    مورخه 95/1/20 آقای نوبخت اعلام کرد:جزئیات ماموریت جدید استانداران/ عزم دولت برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای نیمه فعال و راکد در سال ۹۵(ادامه مطلب ...)

  • شارژ مالی واحد های صنعتی  نیمه تعطیل در سال 95  ....ادامه مطلب

  • 95/1/16 وزیر صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ۱۶ تریلیون تومان اعتبار برای صنعت خبر داد ..ادامه مطلب

  • مورخه 1394/04/04اختصاص 1000میلیارد تومان تسهیلات در  جلسه توسعه و سرمایه گذاری استان کردستان  با حضور  جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم ...ادامه مطلب

  • مورخه 1394/02/21 متن کامل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر منتشر شد...ادامه مطالب

  • مورخه 1393/10/17 نمایندگان مجلس بانک مرکزی جمهوری اسلامی را موظف کردند تا به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی حساب ویژه تامین سرمایه در گردش افتتاح کنند....ادامه مطلب

  • مورخه 07/09/ 1393..اولین جلسه کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری دادگستری استان کردستان برگزار شد .... ادامه مطلب