ادامه مطلب پروژه برج شیان

در مورخه 91/11/21 عقد قرار داد پروژه برج شیان  شرکت اشل با مدیریت سرکار خانم فریدونی با مجتمع سماء صورت بذیرفت .

تحویل کامل پروژه از تاریخ عقد قرارداد 7 ماه می باشد .

ناظرین معمار آقایان مهندس نیما ساعد و مهندس کاوان خسروی رادتوسط : admin | تاریخ : 1391/11/28 | نظرات